Trang chủ     Tin tức & Sự kiện     Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu điển hình

Chào mừng bạn đến với thư viện trung tâm dành cho tất cả các nghiên cứu điển hình của GS1. Sử dụng tìm kiếm hoặc bộ lọc để khám phá các nghiên cứu điển hình liên quan đến các chủ đề cụ thể như lợi ích, ngành, dịch vụ, tiêu chuẩn hoặc vị trí.

Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu áp dụng Mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI Global Document Type Identifier) vào công tác văn thư, lưu trữ

Đáp ứng yêu cầu từ phía GS1 Việt Nam về việc góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia năm 2013 về mã số mã vạch, trong đó [...]

Nghiên cứu điển hình

e-CMR tại GS1 Bỉ

Nghiên cứu điển hình

e-CMR tại GS1 Bỉ

Vào tháng 4 năm 2022, GS1 Bỉ và Luxembourg đã triển khai dự án thí điểm về e-CMR cùng với 7 công ty, trong đó có AB InBev.

Nghiên cứu điển hình

e-CMR tại GS1 Bỉ

Vào tháng 4 năm 2022, GS1 Bỉ và Luxembourg đã triển khai dự án thí điểm về e-CMR cùng với 7 công ty, trong đó có AB InBev.

Nghiên cứu điển hình

e-CMR tại GS1 Bỉ

Vào tháng 4 năm 2022, GS1 Bỉ và Luxembourg đã triển khai dự án thí điểm về e-CMR cùng với 7 công ty, trong đó có AB InBev.

Nghiên cứu điển hình

e-CMR tại GS1 Bỉ

Vào tháng 4 năm 2022, GS1 Bỉ và Luxembourg đã triển khai dự án thí điểm về e-CMR cùng với 7 công ty, trong đó có AB InBev.

Nghiên cứu điển hình

e-CMR tại GS1 Bỉ

Vào tháng 4 năm 2022, GS1 Bỉ và Luxembourg đã triển khai dự án thí điểm về e-CMR cùng với 7 công ty, trong đó có AB InBev.

Nghiên cứu điển hình

e-CMR tại GS1 Bỉ

Vào tháng 4 năm 2022, GS1 Bỉ và Luxembourg đã triển khai dự án thí điểm về e-CMR cùng với 7 công ty, trong đó có AB InBev.

Nghiên cứu điển hình

e-CMR tại GS1 Bỉ

Vào tháng 4 năm 2022, GS1 Bỉ và Luxembourg đã triển khai dự án thí điểm về e-CMR cùng với 7 công ty, trong đó có AB InBev.