Trang chủ      Mã số mã vạch     Luật xử phạt vi phạm MSMV

Luật xử phạt vi phạm MSMV

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá
(Theo Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ)

Điều 32. Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
a, Không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi: Thông tin trên Đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận MSMV bị hỏng hoặc bị mất.
b, Không làm thủ tục gia hạn khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch hết hiệu lực. Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch đúng quy định.
c, Không xuất trình được tài liệu chứng minh về quyền sử dụng MSMV khi cơ quan thẩm quyền yêu cầu;
d, Không khai báo và cập nhật danh mục các mã GTIN và GLN được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền.
e, Không khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia.
f, Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với CQTQ.
2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a, Sử dụng MSMV có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sử dụng;
b, Sử dụng mã số mã vạch đã bị thu hồi;
c, Bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a, Sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên hàng hóa SX, gia công, bao gói tại Việt Nam. Nhưng chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu MSMV đó cho phép bằng văn bản;
b, Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với MSMV của CQNN có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức MSMV quốc tế.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a, Cung cấp – sử dụng nguồn dữ liệu về MSMV không đúng.
b, Cung cấp thông tin sai lệch về CSH, đối tượng sử dụng MSMV hợp pháp;
c, Phát triển, cung cấp các dịch vụ trên nền tảng MSMV của GS1 VN.
5. Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng hóa vi phạm quy định về mã số mã vạch được quy định như sau:
a, Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa có giá trị đến 10 triệu đồng;
b, Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 10.000.000 đồng đến 20 triệu đồng;
c, Phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
d, Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
e, Phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;
f, Phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
g, Phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa trên 100.000.000 đồng.
6. Biện pháp khắc phục.
a, Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa. Loại bỏ MSMV vi phạm trên hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh, vật phẩm đối với vi phạm quy định tại khoản 2, 3 Điều 32 Nghị định 119/2017/NĐ-CP;
b, Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 32.

Điều 33. Vi phạm về sử dụng vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp GCN quyền sử dụng MSMV

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền;
b, Sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 33.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

José Mauro de Vasconcelos

Địa điểm: 82 Duy Tân . Thời gian: 9h00 ngày 18 tháng 01 năm 2024.

TIN TỨC MỚI NHẤT

Tên tin tức mới nhất

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod [...]