Trang chủ     Giải pháp     Dịch vụ do GS1 cung cấp

Y tế

Là bệnh nhân, bạn có quyền được chăm sóc tốt nhất. Việc sử dụng các tiêu chuẩn của chúng tôi trong chăm sóc sức khỏe giúp tăng cường sự an toàn cho bệnh nhân, nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của thuốc.

Giới thiệu Tham gia

Bạn đang có vấn đề ?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn

Liên lạc với chúng tôi
Mã vạch và EDI cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế
Ứng dụng EAN trong nghành y tế
Báo cáo tổng hợp kết quả: Nghiên cứu triển khai áp dụng Hệ thống GS1 vào lĩnh vực y tế ở việt nam
Báo cáo kinh nghiệm triển khai áp dụng hệ thống gs1 trong ngành y tế tại ba nước trong khu vực
Tổng hợp các nguyên tắc áp dụng hệ thống gs1 trong ngành y tế
Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn áp dụng hệ thống gs1 cho ngành y tế việt nam
Nghiên cứu đề xuất mô hình áp dụng MSMV trong quản lý hồ sơ chăm sóc bệnh nhân
Nghiên cứu đề xuất mô hình áp dụng MSMV trong quản lý ngân hàng máu
Hướng dẫn áp dụng: Tiêu chuẩn truy nguyên toàn cầu GS1 cho ngành y tế (GTSH)
Quy tắc cấp GTIN trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
GDSN trong Y tế
Hướng dẫn thực hiện mã toàn cầu phân định địa điểm GLN trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Hướng dẫn thực hiện phân định và thu nhận dữ liệu tự động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Bạn đã sẵn sàng dùng UDI?
Tài liệu tiêu chuẩn của GS1: Tiêu chuẩn về xác định nguồn gốc toàn cầu dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Hướng dẫn thực hiện mã toàn cầu phân định địa điểm GLN trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Hướng dẫn Thực hiện Gắn mã vạch cho Dẫn xuất Huyết tương