e-CMR tại GS1 Bỉ – GS1

Sách tham khảo về chăm sóc sức khoẻ của GS1 2023 - 2024

Sử dụng tiêu chuẩn GS1 để truy tìm dụng cụ phẫu thuật và nha khoa

Việc theo dõi nhiều dụng cụ phẫu thuật bằng cách kiểm tra trực quan gây ra các vấn đề từ góc độ quản lý rủi ro và khối lượng công việc.

e-CMR tại GS1 Bỉ

Vào tháng 4 năm 2022, GS1 Bỉ và Luxembourg đã triển khai dự án thí điểm về e-CMR cùng với 7 công ty, trong đó có AB InBev.