TRUNG TÂM MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2023 – GS1

TRUNG TÂM MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2023

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trụ sở Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia năm 2023, cụ thể như sau:

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển do đơn vị trực tiếp sử dụng lao động xác định theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Vị trí và số lượng tuyển dụng:

– Vị trí Kỹ sư Kinh doanh Tổng hợp: 02 chỉ tiêu

– Vị trí Chuyên viên Kinh doanh Tổng hợp: 04 chỉ tiêu

– Vị trí Chuyên viên Nghiên cứu Phát triển: 01 chỉ tiêu

– Vị trí Chuyên viên Hợp tác Quốc tế: 01 chỉ tiêu

– Vị trí Chuyên viên Kế hoạch: 02 chỉ tiêu

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05/5/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh màu cỡ 4cmx6cm và 02 phong bì ghi rõ  họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email của người nhận.

5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian: Từ ngày 29/8/2023 đến 29/9/2023 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm: Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia – Tầng 2 nhà H, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

– Điện thoại: 024 38361463/ 0399883992 (Phòng Tổ chức Hành chính).

6. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/ thí sinh (Trường hợp đăng ký mà không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển)

Lưu ý:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm theo kế hoạch ban hành của đơn vị, do đó chỉ lập và nộp 01 bộ hồ sơ theo yêu cầu của Thông báo tuyển dụng.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Nếu người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.pdf

Phiếu đăng ký dự tuyển Viên chức.docx