Tóm tắt về GS1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tìm hiểu thêm

Tiêu chuẩn và dịch vụ

Tiêu chuẩn GS1 là hệ thống tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và chúng tôi cung cấp danh mục dịch vụ cũng như công cụ để giúp việc áp dụng các tiêu chuẩn của chúng tôi trở nên dễ dàng và có tác động hơn đến doanh nghiệp của bạn.

Tính số kiểm tra

Sử dụng máy tính số kiểm tra của chúng tôi bên dưới để tính số kiểm tra

Tính số kiểm tra

Sử dụng máy tính số kiểm tra của chúng tôi bên dưới để tính số kiểm tra

Tính số kiểm tra

Sử dụng máy tính số kiểm tra của chúng tôi bên dưới để tính số kiểm tra

Nghiên cứu điển hình

Xem cách sử dụng các tiêu chuẩn và công nghệ GS1 để giúp doanh nghiệp phát triển.

Strengthening tequila supply chain integrity from Mexico to the U.S

Bằng cách nhận dạng duy nhất các chai riêng lẻ theo tiêu chuẩn GS1, các nhà xuất khẩu Mexico có thể quản lý hàng tồn kho của họ tốt hơn.Bằng cách nhận dạng duy nhất các chai riêng lẻ theo tiêu chuẩn GS1, các nhà xuất khẩu

Strengthening tequila supply chain integrity from Mexico to the U.S

Bằng cách nhận dạng duy nhất các chai riêng lẻ theo tiêu chuẩn GS1, các nhà xuất khẩu Mexico có thể quản lý hàng tồn kho của họ tốt hơn.Bằng cách nhận dạng duy nhất các chai riêng lẻ theo tiêu chuẩn GS1, các nhà xuất khẩu

Strengthening tequila supply chain integrity from Mexico to the U.S

Bằng cách nhận dạng duy nhất các chai riêng lẻ theo tiêu chuẩn GS1, các nhà xuất khẩu Mexico có thể quản lý hàng tồn kho của họ tốt hơn.Bằng cách nhận dạng duy nhất các chai riêng lẻ theo tiêu chuẩn GS1, các nhà xuất khẩu